Guardian 17 June 2019

Guardian 17 June 2019

Film Gross Glienicke Alexander Haus December 2017
PNN 8 June 2017

PNN 8 June 2017

MAZ 31 March 2017

MAZ 31 March 2017

FAZ February 2016

FAZ February 2016

Die Welt 27 February 2016

Die Welt 27 February 2016

April 2016

April 2016

August 2016

August 2016

PNN 13 April 2015

PNN 13 April 2015

PNN 17 June 2019

PNN 17 June 2019

Deutschland Radio Kultur 19 June 2019

Deutschland Radio Kultur 19 June 2019

July 2016

July 2016

WDR January 2016 (audio)

WDR January 2016 (audio)

MAZ 25 February 2016

MAZ 25 February 2016

PNN 26 February 2016

PNN 26 February 2016

MAZ 13 April 2015

MAZ 13 April 2015

Der Tagesspiegel 4.5.2014

Der Tagesspiegel 4.5.2014

July 2016

July 2016

Märkische General MAZ 5 April 2014 Top

Potsdam August 2014

Potsdam August 2014

PNN August 2014

PNN August 2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung 7.4.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung 7.4.2014

Märkische General MAZ 5 April 2014 Bottom

Märkische General MAZ 7 April 2014 page 15